I vår smedja är det tillåtet att:

  • Sjunga, sälja, ljuga, ackordera och ha roligt
  • Bjuda på kaffe
  • Använda alla verktyg
  • Laga trasig utrustning
  • Tända ässjan och använda järnet
  • Smida vidare på vad någon påbörjat, smeden har säkert tagit hem det de vill fortsätta att smida på.
  • Använda sopborsten
  • Ta med andras skräp hem
  • Lägga 50 kr i smideskassan varje gång du har smitt. (går till kol och järn)
  • Lägga 10 % i smideskassan om du säljer något du smitt här

                             -- Storsme’n och hjälpsme’n