Smedja är varm första onsdagen i varje månad kl 18.00 till 21.00.

Övriga tider kontakta Gabriel Pettersson gabriel.pettersson@gmail.com