Fordonsträffar i Hajstorp 2010

Onsdagen 2 Juni kl.19.00
Fordonsträff vid cafèt i Hajstorp

Onsdagen 16 Juni kl. 19.00
Fordonsträff vid cafèt i Hajstorp

Onsdagen 30 Juni kl.19.00
Fordonsträff vid cafèt i Hajstorp
Dans vid paviljongerna

Onsdagen 14 Juli kl.19.00
Fordonsträff vid cafèt i Hajstorp
Dans vid paviljongerna

Onsdagen 4 Aug kl.19.00
Fordonsträff vid cafèt i Hajstorp
Dans vid paviljongerna

Onsdagen 18 Aug kl.19.00
Fordonsträff vid cafèt i Hajstorp