Årsplan Kanalsmedjan Hajstorp 2014

2014-01-08 18:30-20:30
Månadssmide

2014-02-05 18:30-20:30
Månadssmide

2014-03-05 18:30-21:30
Årsmöte, smesill och månadssmide

2014-04-02 18:30-20:30
Månadssmide

2014-05-07 18:30-20:30
Månadssmide

2014-05-24 10:00-14:00
Alla smeders dag i samarbete med Ullervad-Leksbergs HBF

2014-06-04 18:30-20:30
Månadssmide

2014-07-02 18:30-20:30
Månadssmide

2014-08-06 18:30-20:30
Månadssmide

2014-09-03 18:30-20:30
Månadssmide

2014-09-?, ? och ?
Skördefesten i Hajstorp

2014-10-01 18:30-20:30
Månadssmide

2014-11-05 18:30-20:30
Månadssmide

2014-12-03 18:30-20:30
Månadssmide

2015-01-02
Tomtesmide med Smesill