Årsplan Kanalsmedjan Hajstorp 2013

2013-01-02 18:30-20:30
Månadssmide

2013-02-06 18:30-20:30
Månadssmide

2013-03-06 18:30-21:30
Årsmöte, smesill och månadssmide

2013-04-03 18:30-20:30
Månadssmide

2013-05-08 18:30-20:30
Månadssmide

2013-05-18 10:00-15:00
Alla smeders dag i samarbete med Ullervad-Leksbergs HBF

2013-06-05 18:30-20:30
Månadssmide

2013-07-03 18:30-20:30
Månadssmide

2013-08-07 18:30-20:30
Månadssmide

2013-09-04 18:30-20:30
Månadssmide

2013-09-13, 14 och 15
Skördefesten i Hajstorp

2013-10-02 18:30-20:30
Månadssmide

2013-11-06 18:30-20:30
Månadssmide

2013-12-04 18:30-20:30
Månadssmide

2013-12-27 18:30-20:30
Tomtesmide