Årsplan Kanalsmedjan Hajstorp 2012

2012-01-04 18:30-20:30
Månadssmide

2012-02-01 18:30-20:30
Månadssmide

2012-03-07 18:30-20:30
Månadssmide

2012-04-04 18:30-20:30
Månadssmide

2012-05-02 18:30-20:30
Månadssmide

2012-05-19 10:00-14:00
Alla smeders dag i samarbete med Ullervad-Leksbergs HBF

2012-06-06 18:30-20:30
Månadssmide

2012-07-04 18:30-20:30
Månadssmide

2012-08-01 18:30-20:30
Månadssmide

2012-09-05 18:30-20:30
Månadssmide

2012-09-14 17:00-24:00
Skördefest

2012-09-15 11:00-24:00
Skördefest

2012-09-16 11:00-16:00
Skördefest

2012-10-03 18:30-20:30
Månadssmide

2012-11-07 18:30-20:30
Månadssmide

2012-12-05 18:30-20:30
Månadssmide

2012-12-27 18:30-20:30
Tomtens Julsmide