Årsplan Kanalsmedjan Hajstorp 2011

2011-02-02 18:30-20:30
Månadssmide

2011-03-02 18:30-20:30
Månadssmide

2011-04-06 18:30-20:30
Månadssmide

2011-05-04 18:30-20:30
Månadssmide

2011-05-21 10:00-15:00
Alla smeders dag i samarbete med Ullervad-Leksbergs HBF

2011-06-01 18:30-20:30
Månadssmide, veteranbilsträff

2011-06-15
Veteranbilsträff

2011-06-29
Veteranbilsträff

2011-07-02
Landsbygdens dag

2011-07-06 18:30-20:30
Månadssmide

2011-07-13
Veteranbilsträff

2011-08-03 18:30-20:30
Månadssmide, veteranbilsträff

2011-08-17
Veteranbilsträff

2011-09-07 18:30-20:30
Månadssmide

2011-09-16 till 18
Skördefest

2011-10-05 18:30-20:30
Månadssmide

2011-11-02 18:30-20:30
Månadssmide

2011-12-07 18:30-20:30
Månadssmide