Årsplan 2010

2010-01-01 13.00-17.00
Nyårssmide

2010-01-06 18:30-20:30
Månadssmide

2010-02-03 18:30-20:30
Månadssmide

2010-03-03 18:30-20:30
Månadssmide

2010-04-07 18:30-20:30
Månadssmide

2010-05-05 18:30-20:30
Månadssmide

2010-05-22 10:00-15:00
Alla smeders dag i samarbete med Ullervad-Leksbergs HBF

2010-06-02 18:30-20:30
Månadssmide

2010-06-06 12:00-14:00
Nationaldagssmide

2010-06-16 19:00
Smide vid Fordonsträffen

2010-07-01 18:30-20:30
Månadssmide

2010-07-07 21:00
Smesill - Föranmälan till Mats 0501-35155

2010-07-14 19:00
Smide vid Fordonsträffen

2010-07
Öppen smedja med prova på smide

2010-08-04 18:30-20:30
Månadssmide - Grynnormssmide
Grynnormarnas födelsedag

2010-08-18 19:00
Smide vid Fordonsträffen

2010-09-01 18:30-20:30
Månadssmide

2010-09-17 17:00-21:00
Skörde och kulturfest

2010-09-18 11:00-21:00
Skörde och kulturfest

2010-09-19 11:00-16:00
Skörde och kulturfest

2010-10-06 18:30-20:30
Månadssmide

2010-11-03 18:30-20:30
Månadssmide

2010-12-01 18:30-20:30
Månadssmide

2010-12
Julmarknad

Årsplan 2009

2009-10-07 18:30-20:30
Månadssmide

2009-10-14 18:00-21:00
Studiecirkel

2009-10-21 18:00-21:00
Studiecirkel

2009-10-24 Förmiddag
Underhåll av smedjan

2009-10-28 18:00-21:00
Studiecirkel

2009-11-04 18:30-20:30
Månadssmide

2009-11-05
Medeltidssmide

2009-11-07 10:00
Besök smedjan Sparresäter

2009-12-02 18:30-20:30
Månadssmide